Par mums / About Us

Kas mēs esam?

LikeIT ir uzticams partneris gan darba devējiem, kuri meklē savā
komandā labākos IT speciālistus, gan darba meklētājiem, kuri vēlas
atrast savu nākamo sapņu darbu IT. Kā IT atlases aģentūra LikeIT piedāvā
tiešās uzrunāšanas pakalpojumu, kompetenču novērtēšanu un darbā ievadīšanas
atbalstu. Kā karjeras konsultantu komanda LIkeIT piedāvā informatīvu atbalstu darba
meklētājiem par labākajiem darba devējiem, nepieciešamām prasmēm un iemaņām, atalgojuma līmeni.

Mēs piedāvājam:

Darba devējiem

  • Šeit, LikeIT portālā www.likeit.lv jūs varat pastāstīt par sevi un publicēt savus darba piedāvājumus IT jomā;
  • Pilna cikla IT atlase (uzticams informatīvs atbalsts par situāciju darba tirgū, piesaistes stratēģijas izstrāde, tiešā meklēšana, novērtēšana, ievadīšana darbā);
  • Jūsu atlases komandas mentoring un apmācība iekšējās atlases kompetences stirpināšanai.

Darba ņēmējiem:

  • Iespēja atrast atbilstošu darba piedāvājumu www.likeit.lv;
  • Karjeras konsultācija un karjeras kooučings.

Mūsu ekspertīze:

LIkeIT komandai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze labāko IT speciālistu atrašanā un piesaistē. Labākais rezultāts priekš mums ir darba devēja un jaunā darbinieka sadarbība, kas pārspēj abu pušu sagaidīto.
Ja jums ir interese uzzināt vairāk, rakstiet vl.tiekil@aniri vai zvaniet: +371 29817276

Kā mēs strādājam:

Mēs strādājam ar saviem klientiem kā partneri. Iepazīstot uzņēmuma kultūru, izaicinājumus un mērķus mēs atrodam IT komandas speciālistus un vadītājus, kuri vislabāk atrisinās aktuālākos biznesa izaicinājumus


Who we are?

LikeIT is a trusted partner for both – employers, looking for best IT professionals on the job market, and employees interested in finding their next dream job. As an IT recruitment agency LikeIT provides headhunting, soft- and hard- skills’ assessment and onboarding services. As a career counselor LikeIT advises IT professionals about the best employers on the job market, salary levels, needed soft- and hard- competencies and suitable positions.

What we offer:

For employers

  • Here, on www.likeit.lv you can tell about yourself and publish IT job offers;
  • Full cycle of IT recruitment (trusted advice on local IT market, aproach strategy, headhunting, assessment, onboarding);
  • Mentoring and training for your recruiters on hiring in IT industry.

For employees:

  • Opportunity to find suitable job in www.likeit.lv;
  • Career advice and career coaching.

Our expertise:

LikeIT team has more than 10 years expertise in finding and attracting best IT specialists. The best result for us is finding a match, where employee and employer exceed each other's expectations.

If we have mutual interests or our attitude is what you need to achieve your goals, contact us at vl.tiekil@aniri or +371 29817276.

How we work

We work with our client as partners. Knowing our client’s company culture, challenges and goals we aim to find IT specialists and IT managers, who will fit in by their personality, values, goals and technical skills.

Login


Login with:
LinkedIn Draugiem.lv Google

Contacts

SIA "LikeIT"
E. Birznieka Upīša 21
People Work Coworking
Riga, Latvia
LV-1011

Phone: +371 29817276

Contacts and Feedback form »