Saskaņā ar Kornela universitātes pētnieku sacīto, daudzi uzņēmumi, kas pārdzīvo krīzes un nodrošina „dzīvotspēju” ilgtermiņā, vadošajās pozīcijās pozicionē sievietes. Pētnieces Mišelas Viljamsas (Michele Williams) un universitātes asociētā profesora Artura Kalniņa pētījumu rezultātā atklāts, ka uzņēmumi, kuru īpašnieces vai vadītājas ir sievietes, biežāk veiksmīgi tiek galā ar krīžu un nopietnu pastāvēšanas risku risināšanu kā vīriešu vadīti uzņēmumi.

Pētnieki nonākuši pie secinājuma, ka vairums lielāko industriju pārstāvēto uzņēmumu, kurus vada sievietes, veiksmīgu faktorā izteikti dominē pār uzņēmumiem, kuru vadītāji ir vīrieši. Īpaši tas novērojams izglītības pakalpojumu, mākslas un tirdzniecības nozarēs.

„Viens no faktoriem, kas mūs pārsteidza visvairāk, ir, ka tieši ēdināšanas nozares uzņēmumi, kurus vada sievietes, „dzīvo” visilgāk un spēj ļoti labi konkurēt gan darba tirgū, gan ar citiem līdzīga profila uzņēmumiem,” stāsta Kalniņš. „Tas ir pretrunā ar stereotipu, ka restorānu un bāru nozarē dominē vīrieši. Pilsētās, kur populācija pārsniedz 500 tūkstošus, uzņēmumi, kas pieder dāmām, ir konkurētspējīgāki. Savukārt pārējās apdzīvotās vietās, saskaņā ar mūsu veiktā pētījuma rezultātiem, šī atšķirība nav konstatēta,” rezumē pētnieks.

Pētījums tiks publicēts šī gada Journal of Business Venturing.

 

Publikācija veidota, izmantojot Arturs Kalnins, Michele Williams. When do female-owned businesses out-survive male-owned businesses? A disaggregated approach by industry and geography. Journal of Business Venturing, 2014 materiālus.