Lai mēs spētu pilnvērtīgi realizēt sevi darbā, protams, ir svarīga kompetence mūsu izvēlētajā profesijā. Tomēr ir virkne dažādu faktoru, kas ir vienlīdz svarīgi.

Lai tajos orientētos, šoreiz piedāvājam vienkāršu, saprotamu iekšējo kompasu. Izvērtējiet savas stiprās puses un arī tos faktorus, kurus nepieciešams pilnveidot. Tā iegūsiet vadlīnijas, lai izprastu ceļu uz vēl produktīvāku un efektīvāku pašrealizāciju darbā un karjerā.