Izmantojiet darba izpildes aspektos pamatotas atlases metodes,

lai identificētu potenciālos darbiniekus ar augstu motivāciju!

Lūk, jautājumi darba intervijai!

 

Izskaidrojiet gaidas!

Pirms uzsākat intervijas, definējiet prasības, kam būs jābūt nodrošinātām šajā amatā. Katru amatu iespējams definēt, izmantojot sešus līdz astoņus darba izpildes aspektus. To dēvē par darba izpildes aspektu amata aprakstu. Paļaujoties uz klasisko veidu, palielinām risku, ka noalgotā darbinieka motivācija samazināsies, ja noteikti darba aspekti viņam nešķitīs interesanti.

Lūdziet izskaidrot ar piemēriem!

Katru darba izpildes aspektu, ko ievietosiet amata aprakstā, lūdziet aprakstīt ar sasniegumos balstītu piemēru no kandidāta profesionālās pieredzes. Svarīgākie jautājumi intervijās ir jautājumi par darba procesu! Tie palīdzēs atklāt, kas kandidātam šķiet pats motivējošākais potenciālajā darbā.

Iniciatīva – vai tā piemīt jūsu uzņēmuma potenciālajiem darbiniekiem?

Lūdziet kandidātam aprakstīt trīs piemērus, kur viņš, iniciatīvas vadīts, izdarījis vairāk, kā ticis sagaidīts. Jebkurš var atminēties vienu līdz divus piemērus. Ja cilvēks var minēt vairāk, tas nozīmē, ka iniciatīvas izrādīšana ir viņa personības/ uzvedības iezīme. Salīdziniet šo pieredzi ar to, ko nepieciešams darīt jūsu uzņēmuma vakantajā amatā.

Katru aprakstīto sasniegumu lūdziet papildināt ar atzinību,

ko kandidāts par to tika saņēmis. Vien tamdēļ, ka kāds ir pašmotivēts noteiktā virzienā, nenozīmē, ka šis cilvēks sasniedz arī rezultātu. Taču, ja viņam tiek izteikta atzinība par lielisku darbu, iespējams, esat atradis cilvēku, ko ir vērts pieņemt darbā.

Jautājiet, kas kandidātam patīk vislabāk no visa pienākumu klāsta,

ko viņš ikdienā darījis! Uzreiz pēc šī jautājuma lūdziet ilustrēt, kā tas izpaudies trīs pēdējās darba vietās. Tas palīdzēs izprast, kādi faktori ir viņa motivācijas pamats.

Jautājiet par pašattīstību!

Uzzinot, kā kandidāts sevi pilnveido (neatkarīgi no organizācijas uzstādījumiem), jūs iegūsiet vēl vienu papildus informatīvu avotu par motivācijas „stūrakmeņiem”.

Publikācija veidota, izmantojot www.hbr.org materiālus.