Par "nenoslīpētiem dārgakmeņiem" darba tirgū parasti sauc spējīgus jauniešus, kuri vēl nav sevi apliecinājuši kā nozares profesionāļus, taču talants burtiski laužas uz āru – viņi ir aktīvākie skolā vai augstskolā, regulāri piedalās (un "ņem" godalgotas vietas) konkursos un olimpiādēs, realizē dažādus individuālos projektus, nereti – tikai savas intereses vadīti. Tieši šādiem aktīviem, pašmotivētiem jauniešiem izveidota jaunā likeIT.lv sadaļa "Talantu laboratorija".

Šobrīd izveidojusies situācija, ka IT uzņēmumi labprāt iepazītu talantīgākos jauniešus un veicinātu viņu interesi pievienoties organizācijai brīdī, kad talanti būs tam gatavi un ieinteresēti, taču diemžēl IT kompānijām nav pieejama informācija par šiem nenoslīpētajiem dārgakmeņiem, vai arī tā ir ļoti skopa. Tai pat laikā jaunieši ļoti labprāt palēnām integrētos IT darba vidē, bet līdz šim viņiem šī iespēja bijusi praktiski liegta. Lai situāciju labotu, "Talantu laboratorija" uzņēmusies vidutāja lomu, un ne tikai.

Kad dzima ideja par "Talantu laboratorijas" izveidi, ļoti ilgu laiku bijām dilemmas priekšā – no kura gala sākt: piesaistīt jauniešus un tad uzrunāt IT kompānijas, vai otrādi. Beigu beigās palikām pie pirmās alternatīvas. Proti, sadarbībā ar dažādām mācību iestādēm (skolas, augstskolas, IT kursu organizētāji, jaunrades centri un taml.) plānojam vispirms izveidot "Talantu laboratorijas" lietotāju loku, tad uzsākt sadarbību ar IT uzņēmumiem. Praktiski gan, visticamāk, tās būs paralēlas aktivitātes, jo paredzam, ka savs laiks paies līdz radīsim IT kompānijām interesi sadarboties.

Bet sadarbības iespējas mēs redzam plašas: sākot no konkursu vai olimpiāžu rīkošanas, turpinot ar ēnu dienām, visbeidzot noslēdzot ar prakses vietu piedāvāšanu "Talantu laboratorijas" lietotājiem. Tāpat plānots rīkot dažādus sociālus pasākumus, kas palīdzēs jauniešiem iepazīt un integrēties IT darba tirgū. Nav arī izslēgts, ka kādu interesantu sadarbības formu esam piemirsuši.

Ko no šī visa iegūst jaunieši, šķiet lieki piebilst. Savukārt jebkuram IT uzņēmumam varētu būt interese pirmajam iepazīt nākamo nozares ekspertu, palēnām iesaistīt to kompānijas aktivitātēs, tādējādi turot to "siltu".

Savukārt sadarbībā ar augstskolām plānotas izglītojošas lekcijas un diskusiju vakari, piesaistot nozares ekspertus. Būtiska nianse – bez piedāvātajām lekciju tēmām (piemēram – "Karjeras attīstība"), plānojam, ka studējošajiem būs iespēja pašiem izvēlēties jeb nosaukt tos interesējošos tematus, jo nekur nav teikts, ka mēs – "pieaugušie" – zinām un izprotam jauniešu patiesās vajadzības.

Vēlies pievienoties "Talantu laboratorijai" vai varbūt ir kāds jaunais censonis, kuram vēlētos ieteikt šo iespēju? Seko hipersaitei uz "TalentLab" reģistrācijas formu: http://www.likeit.lv/talentlab.