Bieži dzirdam, ka uzņēmuma "balsts" ir tā vērtības. Bet vai esam aizdomājušies dziļāk - ko tās nozīmē un kamdēļ vajadzīgas? Lūk, dažas atbildes!

Vērtības ir uzņēmuma „spēles taktikas maiņa”

Robs Gofī (Rob Goffee) un Gerets Džounss (Gareth Jones) pavadījuši trīs gadus pētot, kā izveidot vislabāko darba vietu pasaulē. Viens no pētnieku svarīgākajiem atklājumiem – cilvēki nesekos līderim, kurš viņiem nešķiet saistīts ar uzņēmumu. Tie, kuriem nav, kam sekot, apgalvo, ka vēlas to pašu, ko viņu sekotāji – uzņēmumu, kam ir svarīgs tas, kas svarīgs arī šiem līderiem. Visi darbinieki, neatkarīgi no amata statusa, vēlas just, ka dara kaut ko nozīmīgu, ka viņu darbs tiek novērtēts un ka ar to, ko dara, viņi spēj palīdzēt citiem.

Vērtības veido cilvēku pašizaugsmi

Ideāls uzņēmums padara savus labākos darbiniekus vēl labākus, un viņi iedvesmo pārējos. Darbinieki meklē tos uzņēmumus, kas ir stabili, veiksmīgi un godīgi. Un viņi meklē arī iespējas augt un attīstīties.

Vērtības palīdz jaunajiem darbiniekiem saprast, kas uzņēmumā ir svarīgs

Pētījumos pierādīts, ka uzņēmumi, kuri jaunajiem darbiniekiem parāda, ka šo cilvēku vērtības ir kas tāds, kas svarīgs arī uzņēmumam, veicina izjūtu, ka jaunienācēji šeit ir piederīgi. Tas atspoguļojas saiknē ar klientu, veicinot klienta apmierinātību un arī pašu darbinieku iesaisti, kas sešu mēnešu periodā ir izteiktāka nekā uzņēmumiem, kuri nepozicionē savas vērtības.

Vērtības veicina pašapziņu

Vairums uzņēmumu mūsdienās rūpējas par atgriezeniskās saites nodrošināšanu darbiniekiem attiecībā uz viņu darba sniegumu un potenciālu. Diemžēl tipisks fokuss šajās sarunās ir darbinieka pilnveidojamās puses. Pētījumos gūtas atziņas, ka ir ļoti svarīgi novērtēt arī darbinieku resursus un izcelt slavējamās īpašības un prasmes.

Organizācijas vērtību sistēma palīdz izgaismot to, kas katrā darbiniekā ir vērtīgs, parādot šīs spējas un īpašības arī uzņēmumam vērtīgā un svarīgā aspektā.

Publikācija veidota, izmantojot http://www.fastcompany.com/ materiālus.