Blog

 1. The information transmission in the information age

  How does our media of choice influence what we're saying?

  Read more »
 2. Informācijas pārraide informācijas laikmetā

  Kā mūsu izvēlētais saziņas līdzeklis ietekmē to, ko mēs pasakām?

  Read more »
 3. The fundamentals of work motivation: The three needs theory by David McClelland

  The motivational drives of our employees are as different and complex as the employees themselves. How to determine the factors that lead our employees, and how to use those factors for a mutual benefit? And how to use these conclusions in the IT field, looking for the right place for the right specialist?

  Read more »
 4. Darbinieku motivācijas pamati: Deivida MakKlelanda trīs vajadzību teorija

  Darbiniekus motivējošie dzinuļi ir tikpat dažādi un daudzslāņaini kā darbinieki paši. Kā noteikt, kas vada mūsu darbiniekus, un izmantot to abpusēja labuma gūšanai? Un kā pielietot šīs atziņas IT jomā, meklējot īsto vietu īstajam profesionālim?

  Read more »
 5. Padomi, kurus likt lietā algojot frīlanceri

  Darba tirgū plašākus apgriezienus uzņem frīlanceri, jeb pašnodarbināti speciālisti, kuri ir profesionāļi noteiktā jomā. Sadarbība starp frīlanceri un darba devēju var izveidoties gan klientam izvietojot pieprasījumu, gan frīlanceriem piedāvājot savus pakalpojumus, tādā veidā par sadarbības iespējām ļaujot lemt darba devējam. Frīlanceru algošana var Jums sniegt iespēju sadarboties ar pieredzes bagātiem cilvēkiem un padarīt šo speciālistu pieredzes par daļu no sava projekta realizācijas.

  Read more »

Login


Login with:
LinkedIn Draugiem.lv Google