> >

This job offer has expired.

IT OPERATIONS MANAGER

The non-profit Latvian Medicines Verification Organization is responsible for the implementation, maintenance and management of the Latvian medicines verification system (LZVS) according requirements of the EU Directive and Delegated Regulation to protect patients from acquisition of falsified medicines through legal supply chain

The non-profit Latvian Medicines Verification Organization is responsible for the implementation, maintenance and management of the Latvian medicines verification system (LZVS) according requirements of the EU Directive and Delegated Regulation to protect patients from acquisition of falsified medicines through legal supply chain

 

The company is looking for a talented and experienced IT OPERATIONS MANAGER who will be responsible for organizational and technical implementation of the verification system in Latvia, further its maintenance, as well as technical on-boarding of system users and their support.

 

Duties:

 • Administrate LZVS liaising with IT supplier;
 • Keep software up to date and in accordance with internal SOP;
 • Manage changes and deviation in software;
 • Supervise the system; follow up the agreed service level;
 • Report to management and authorities about falsification cases;
 • To take active part in LZVS maintenance and improvements;
 • Perform and maintain qualification and validation of software;
 • Plan and execute tests of the system in cooperation with customers;
 • Liaising with LZVS users of the system: IT Software Suppliers and end-users;
 • Manage users, assign roles & rights, issue passwords, support technically of LZVS, consult if necessary;
 • Manage user registries and document management system;

 

 

Qualification and skills:

 • At least Bachelor's Degree in Computer Science or a Related Field,
 • Experience with administrating of software and Network,
 • Experience with Customer Service, Management,
 • Excellent Written and Verbal Communication,
 • Teamwork, Interpersonal Communication,
 • Problem Solving, Decision Making, Critical Thinking, Attention to Detail, Analytical Thinking,
 • Time Management, Working Under Pressure;
 • Good command of the English and Latvian language
 • Knowledge in guide of Good Automated Manufacturing Practice (GAMP) will be considered as an advantage

 

We offer to be a part of creating new system for verification of medicines, working on international Project in a friendly and open team, competitive salary depending on your qualification and background, flexible work hours.

 

If you are interested, please send your CV and Application letter (in English):

E-mail: info@lzvo.lv

Phone 26524243

 

Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija ir bezpeļņas biedrība, kas atbildīga par Latvijas Zāļu verifikācijas sistēmas (LZVS) ieviešanu, uzturēšanu un pārvaldību saskaņā ar ES direktīvas un deleģētās regulas prasībām, lai pasargātu pacientus no viltotu zāļu iegādes legālajā zāļu izplatīšanas ķēdē.

 

 

Uzņēmums meklē talantīgu un pieredzējušu IT PAKALPOJUMU PĀRVALDĪBAS PROCESU VADĪTĀJU, kurš būs atbildīgs par zāļu verifikācijas sistēmas organizatorisko un tehnisko ieviešanu Latvijā, tās turpmāko uzturēšanu, kā arī sistēmas lietotāju pievienošanu un atbalstu.

 

Pienākumi:

 • ·      Administrēt LZVS, sadarbojoties ar IT programmatūras piegādātāju;
 • ·      Sekot programmatūras atjaunināšanai un uzturēt to atbilstoši iekšējai dokumentācijai;
 • ·      Pārvaldīt programmatūras izmaiņu kontroli un novirzes;
 • ·      Uzraudzīt sistēmu; sekot līdzi saskaņotajam pakalpojumu līmenim;
 • ·      Atskaitītes vadībai un uzraugošajam institūcijām par viltojumu gadījumiem;
 • ·      Aktīvi piedalīties iekšējās kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanā un uzlabošanā;
 • ·      Veikt un uzturēt programmatūras kvalifikāciju un validāciju;
 • ·      Plānot un veikt programmatūrās testus sadarbībā ar klientiem;
 • ·      Sadarboties ar LZVS lietotājiem: IT programmatūras piegādātājiem un lietotājiem;
 • ·      Pārvaldīt LZVS lietotājus, piešķirt lomas un tiesības, izsniegt paroles, atbalstīt tehniski, nepieciešamības gadījumā sniegt konsultāciju;
 • ·      Pārvaldīt lietotāju reģistru un dokumentu pārvaldības sistēmu;

 

Prasības:

 • ·      Vismaz bakalaura grāds datorzinātnē vai tai radniecīgā jomā;
 • ·      Pieredze programmatūras un tīklu administrēšanā;
 • ·      Pieredze klientu apkalpošanā un vadībā;
 • ·      Izcila rakstveida un verbālā komunikācija;
 • ·      Spēja strādāt gan komandā, gan individuāli,
 • ·      Prasme risināt problēmas, pieņemt lēmumus,
 • ·      Piemīt kritiskā un analītiskā domāšana, spēja fokusēties uz detaļām,
 • ·      Spēja iekļauties paredzētajā laikā, strādāt intensīvi;
 • ·      Labas angļu un latviešu valodas zināšanas.
 • ·      Labas Automatizētas Ražošanas Prakses (GAMP) pārzināšana, tiks uzskatītā par priekšrocību.

 

Mēs piedāvājam dalību jaunas zāļu verifikācijas sistēmas izveidē un starptautiska līmeņa projektā, darbu draudzīgā un atvērtā kolektīvā, konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši kvalifikācijai un pieredzei, kā arī Jūsu vajadzībām pielāgojamas darba stundas.

 

Ja Jums interesē šis piedāvājums, lūdzu, nosūtiet savu CV un motivācijas vēstuli!

E-pasts: info@lzvo.lv

Tālrunis: 26524243

 

 

Papildus informācija

Pieteikšanās termiņš:
Aug 10th, 2018
Vieta:
Riga
Kontaktpersona:
Solveiga Tabora
Telefons:
26524243
Mājas lapa:
Darba veids:
full-time

Login


Login with:
LinkedIn Draugiem.lv Google

Favourites

Similar job offers

popstrap.com