• www.likeIT.lv ir interneta portāls, kura darbību organizē un koordinē SIA LikeIT, kā tas ir aprakstīts šajos Privātuma noteikumos. Mums ir svarīgi nodrošināt lietotāju privātumu, un mūsu mērķis ir radīt drošu portāla lietošanas vidi. Visi dati tiek glabāti drošā serverī, kuru aizsargā ugunsmūris.
 • Šo Privātuma noteikumu mērķis ir informēt jūs par informācijas un datu, ko jūs pievienojat portālā www.likeIT.lv , drošību un izmantošanu. Šie noteikumi neattiecas uz informāciju, kas iegūta jebkādos citos veidos. Šie noteikumi paredzēti portāla www.likeIT.lv lietotājiem – darba meklētājiem un darba devējiem.
 • Portāla www.likeIT.lv īpašnieks – SIA LikeIT – pakļaujas LR likumdošanā noteiktajai kārtībai datu uzglabāšanā, visi dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
 • Ja ielogojoties portālā www.likeIT.lv, jūs lietojat informāciju no sava profila, kas reģistrēts citā portālā (piemēram, draugiem.lv, facebook.com u.c.), tad informācija, kas ir publiski pieeja attiecīgajā portālā, būs redzama arī jūsu profilā portālā www.likeIT.lv (piemēram, jūsu fotogrāfija). Sensitīva informācija (piemēram, jūsu parole no cita portāla) mums nebūs redzama.
 • Reģistrējoties portālā www.likeIT.lv kā lietotājs, jūs piekrītat savā profilā un CV norādīto datu apstrādei un izmantošanai personāla atlases nolūkos.
 • Reģistrējoties portālā www.likeIT.lv, jūs sniedzat tādu informāciju, kā savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese un cita personiska informācija. Kā darba meklētājs, jūs sniedzat informāciju arī par savu darba pieredzi, izglītību un citu informāciju, kas nepieciešama, lai aizpildītu CV.
 • SIA Eiro Personāls ir tiesības savā datu bāzē uzglabāt CV, ko esat pievienojis portālā www.likeIT.lv, un lietot visu norādīto informāciju personāla atlases nolūkos IT jomā.
 • Mēs iesakām jums savā CV nenorādīt informāciju, kas ir saistīta ar jūsu 1)etnisko izcelšanos vai piederību rasei; 2)politiskajiem uzskatiem; 3)filozofiskiem vai reliģiskiem uzskatiem; 4)fizisko vai psiholoģisko veselību; 5)seksuālo dzīvi; 6)kriminālpārkāpumiem. Ja jūsu CV satur šāda veida informāciju, tad jūs piekrītat, ka tā tiek apstrādāta atbilstoši šeit minētajiem noteikumiem.
 • Brīdī, kad jūs piekļūstat portālam www.likeIT.lv no datora vai citas ierīces, mēs varam ievākt tādu informāciju par šo ierīci, kā IP adresi, atrašanās vietu, kā arī apmeklētajām lapām.
 • Sniedzot komentāru par darba devēju/uzņēmumu kompānijas publiskajā profilā, jūs varat izvēlēties palikt anonīms, taču jums jābūt reģistrētam lietotājam ar savu profilu portālā www.likeIT.lv.
 • Mēs neesam atbildīgi par informāciju, ko esat norādījis savā profilā vai CV. Jūs piekrītat, ka visa informācija, ko esat norādījis ir pilnībā patiesa un nav maldinoša.
 • Mēs paturam tiesības izdzēst vai neakceptēt informāciju, kas pārkāpj ētikas un vispārpieņemtas sabiedrības pieklājības normas.
 • Jums ir tiesības mainīt vai papildināt informāciju savā personīgajā vai uzņēmuma profilā jebkurā laikā. Informācija tiks nekavējoties nomainīta.
 • Mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju, ja tas tiek pieprasīts tiesvedības ietvaros, lai izpildītu tiesu procesus.
 • Piesakoties darba piedāvājumam www.likeIT.lv, jūsu CV tiks nosūtīts attiecīgajam darba devējam. Nospiežot pieteikšanās pogu ("Apply") darba sludinājumā, jūs piekrītat, ka visa CV sniegtā informācija tiek nodota atbildīgajai personai attiecīgajā uzņēmumā.
 • Ja jūs savā profilā vai CV pievienojat informāciju par atsauksmes sniedzēju (piemēram, iepriekšējo darba devēju), jums par to ir jāinformē attiecīgā persona un jāsaņem rakstiska šīs personas piekrišana.
 • Portāls www.likeIT.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.likeIT.lv. Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, sazinieties ar mums pa e-pastu info@likeit.lv.