• Portāls www.likeIT.lv ir interneta vietne, kas paredzēta personāla atlasei IT jomā. Portāla www.likeIT.lv īpašnieks un koordinators ir SIA LikeIT. Portāls paredzēts gan darba meklētājiem, gan darba devējiem.
  • Reģistrējoties portālā www.likeIT.lv , katrs lietotājs piekrīt portāla Lietošanas noteikumiem.
  • Lai reģistrētos portālā www.likeIT.lv, ir jāveic reģistrēšanās procedūra. Lietotājam jāņem vērā, ka visiem norādītajiem datiem jābūt patiesiem. Katrs lietotājs drīkst izveidot tikai vienu lietotāja profilu portālā www.likeIT.lv.
  • Reģistrēts portāla www.likeIT.lv lietotājs var pārtraukt savu dalību portālā www.likeIT.lv, izdzēšot savu profilu.
  • Katrs portāla www.likeIT.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu informāciju, kas norādīta lietotāja personīgajā vai uzņēmuma profilā, CV, darba piedāvājumā vai kādā citā portāla www.likeIT.lv sadaļā.
  • www.likeIT.lv ir tiesības informēt portāla lietotājus par dažādām ar portālu saistītām aktualitātēm, publicējot šo informāciju portālā vai nosūtot lietotājam uz e-pastu.
  • Reģistrācija portālā www.likeIT.lv un sludinājumu publicēšana paredzēta IT uzņēmumiem vai organizācijām, kas meklē sev IT jomas darbinieku. Portālā nav paredzēts publicēt personāla atlases uzņēmumu sludinājumus, ja pie kontaktiem un uzņēmuma nosaukuma ir minēts personāla atlases uzņēmums.
  • Informācija, ko lietotājs norādījis portālā www.likeIT.lv, nedrīkst būs aizvainojoša vai pārkāpt ētikas un sabiedrībā vispārpieņemtas normas. Portāls www.likeIT.lv patur tiesības dzēst šāda veida informāciju.
  • Portālam www.likeIT.lv ir tiesības mainīt šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, un šie grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī portālā www.likeIT.lv.
  • Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, sazinieties ar mums pa e-pastu info@likeit.lv.